Resning av timmerhus | Vasa, Korsholm

Försäkra dig om ett lyckat timmerhus och anlita professionella krafter för att sätta upp huset! Byggtjänst Enlunds byggarbetare har stor erfarenhet av nybyggnation, husbyggnad och uppsättning av olika typer av timrade byggnader. Vi reser stockhus framför allt i trakten av Vasa och Korsholm.

Timmerhusresning till önskat arbetsskede

Vår verksamhet bygger på att såväl företags- som privatkunder ska få så heltäckande betjäning som möjligt. Det timmerhus kunden har valt reser vi, från grunden upp och med korrekta arbetsmetoder. Kunden bestämmer om timmerhuset ska göras stomfärdigt, eller om hen vill ha ett nyckelfärdigt hus.

När vi sätter upp ett timmerhus ser vi till att resningen görs i enlighet med hustillverkarens anvisningar och den med kunden överenskomna tidtabellen. Vi gör ett snyggt arbete och avslutar med slutstädning.

Ta kontakt och fråga mer