Grundliga fuksskadesaneringar | Vasa, Korsholm

Byggtjänst Enlund Ab renoverar fuktskadeobjekt, från lägenheter och kontor till industrihallar.

V i kartlägger fuktskadeobjektet och river ut de skadade konstruktionerna. Därefter torkar vi de fuktiga utrymmena och konstruktionerna grundligt, vilket förhindrar uppkomsten av mögel. Efter slutförd torkning återuppbygger vi enligt planerna och kundens önskemål. Vi slutför renoveringen, inklusive vatten- och elinstallationer och skåpmontering.

Vår personal har behövligt VTT:s våtrumscertifikat.

När vattenskadan slår till

Om du upptäcker en vattenskada, handla snabbt och försök förhindra ytterligare skador och följdverkningar. Ju längre utrymmen och konstruktioner utsätts för fukt och fuktig inomhusluft, desto större är skadorna som uppkommer och följaktligen också reparationskostnaderna för vattenskadan.

Ta kontakt och fråga mer!